Herroepingsrecht

 
Herroepingsrecht bij levering van producten

  • Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen.
  • Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via een verklaring ( schriftelijk, per post of e-mail) binnen deze termijn op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te ontbinden.  
  • Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
  • Indien u van het heroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking te retourneren. 

 
Gevolgen van herroeping

  • Als u de overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan door de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing  de overeenkomst te ontbinden, terug.
  • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden.
  • U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te ontbinden heeft medegedeeld, terug te sturen.
  • De kosten voor terugzenden komen voor uw rekening.
  • De waardevermindering van het product, als gevolg van het meer gebruiken van het product dan nodig is voor een eerste beoordeling, wordt in mindering gebracht op het te retourneren bedrag. 

Modelformulier voor herroeping

  •  Indien gewenst kunt u hier het modelformulier invullen.